دوخت و نصب

یکی از مهمترین خدمات و حساسترین بخش ها در تولید و پخش پرده قسمت دوخت و نصب است که منوط به اندازه گیری صحیح و اصولی است.

 

شما می توانید بعد از انتخاب مدل و پارچه پرده مورد نظر خود خدمات اندازه گیری را به کارشناس ما بسپارید.

پس از اماده سازی سفارش کارشناسان ما در بخش نصب برای ارائه خدمات اعزام میشوند که مستلزم پرداخت هزینه جدا می باشد که این هزینه نسبت به تعداد پرده و شهر محل سکونت شما متغییر خواهد بود.