پرده پذیرایی

با سلام 

پرده sem art ترک

گل بجسته VIP

اندازه درگاه شما 2/5متر با آستری اعلا و دوخت تهران و سرب عالی با قیمت فوق العاده مناسب به صورت فلت فقط  870 هزار تومان 

دکور:یقه شل تاجیما .

قیمت جفت دکور :3.000.000تومان

قیمت تک دکور:1.500.000تومان

ما را در جشنواره پاییزه 50%offدر نمایشگاه بین الملل استان قزوین در تاریخ 1398/8/27 تا 1398/9/1همراهی بفرمایید 

ادرس مغازه:نوروزیان / ابتدای حکمت 23/گالری پرده غفوری

تلفن:02833683076