پرده صدفی

 با سلام 

تور بریلنت ژور دار گلدوزی شده

دکور:تور گلدوری شده نخ رنگی

برای درگاه 3متری شما با آستری و سرب 

قیمت پرده بدون دکور :580.000تومان 

قیمت خود دکور:220.000تومان

جمعا:800.000تومان

مارا در جشنواره 50%off در نمایشگاه بین المللی قزوین در تاریخ1398/8/27 تا 1398/9/1 همراهی بفرمایید

ادرس مغازه:قزوین/ نوروزیان / ابتدای حکمت23/ گالری پرده غفوری

تلفن:02833683076