پرده کتون ژوردار و حصیری

با سلام

کتون ژوردارو حصیری بریلنت ترک برای درگاه 2/5متر شما

بدون دکور:560هزارتومان با آستر و دوخت و سرب ،با مخمل کالیفرنیا

با دکور:هر طرف 350هزارتومان جمعا :900هزارتومان

مارا در جشنواره 50%OFF در نمایشگاه بین الملل استان قزوین در تاریخ 1398/8/27 تا 198/9/1همراهی بفرمایید 

ادرس مغازه:قزوین،نوروزیان،ابتدای حکمت 23،گالری پرده غفوری

تلفن:02833683076